آدرس واحد تهران دفتر اروپا

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ سازمان پزشکی نوآوران دانش

شماره تماس مستقیم واحد مرکز اعزام دانشجو
02142881500
شماره مستقیم مدیریت بخش مشاوره
09105229373

آدرس دفتر اروپا

Pécs, Szigeti út 12, 7624
Middle east office of university of pecs

Klara somodi

Pecs premedical unit of university of pecs medical school

واحد پره مدیکال دانشگاه پچ مقر رسمی دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ سازمان پزشکی نوآوران دانش
H-7624 Pécs, Damjanich street 30
مسئول
Ms. Rita NAGY
36-72/ 251-300

شماره های سازمانی و ارتباط با سازمان پزشکی
واحد پزشکی ایران و بین الملل

02142881200
(30خط ویژه)

واحد امور بین الملل و آزمون های پزشکی ویژه پزشکان
02142881600
(10 خط ویژه)

گروه پرومتریران آزمون های حوزه خلیج فارس ,به ویژه عمان
02142881000

واحد دندانپزشکی
02142881100
(10خط)

تلفن های تماس
02142881500
(25 خط ویژه)

شماره مستقیم مدیریت دفتر تهران
و سرپرست ارشد مشاوره

09129633556

Ms zohreh zamani
خانم زهره زمانی
واحد پشتیبانی انفورماتیک

02142881212
(10خط ویژه)

شماره مستقیم مسئول امور داخلی (جهت هماهنگی قرار های ملاقات و جلسات):

09361700751