پایه

لیست دانشگاه های علوم پزشکی

لیست دانشگاه های علوم پزشکی

لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت،  با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی QS ،Times و Shanghai جهت ورودی های سال تحصیلی 2024-2023 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی. لیست دانشگاه هاي مورد تایید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی جهت ورودی هاي سال تحصیلی 2023-2024 با بررسی های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی QS ،Times و Shanghai و عملکرد دانشگاهها ،لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودهای سال تحصیلی 2024-2023 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی به شرح جدول پیوست اعلام میگردد. این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاه های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید میباشد. یادآور میشود از سال تحصیلی 2018-2017، تحت هیچ شرایطی امکان ارزشیابی مدارک دانش آموختگان از دانشگاههای خارج از لیست تایید وزارت بهداشت (دانشگاه غیرتایید) وجود ندارد، همچنین بر اساس مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 22/6/1401 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور از ورودی های سال تحصیلی 2023-2024، کل مدت تحصیل بایستی در دانشگاه مورد تایید بوده و امکان ارزشیابی مدارک دانش آموختگانی که قسمتی از دوره را در دانشگاه غیر تایید گذرانده اند، میسر نمی باشد.

لیست دانشگاههاي مورد تایید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی جهت ورودیهاي سال تحصیلی 2024

ضمناً بر اساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی از سال تحصیلی 2022-2021، زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت میباشد. (معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاسهای دوره اصلی، مطابق با برنامه سال تحصیلی دانشگاه مربوطه میباشد.) تاکید میگردد کالج های وابسته به دانشگاه اصلی ذکر شده در لیست و شعب آن در سایر کشورها مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نمیباشد. داوطلبان تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در خارج از کشور، برای برخورداری از هرگونه خدمات و تسهیلات قابل ارائه توسط این وزارت طبق ضوابط و مقررات مربوطه، باید در هنگام ارائه درخواست برای بهره مندی از خدمات مذکور، علاوه بر مستندات اعلام شده در آئین نامه های مربوطه، مدارک زیر که نشان دهنده تسلط لازم آنها به زبان خارجی کشور محل تحصیل میباشد، و توسط مراکز یا موسسات مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادره شده است، را نیز ارائه نمایند: برای کشورهای انگلی سی زبان: مدرک حداقل نمره 6 برای آزمون IELTS General و یا نمره معادل آن در آزمون TOEFL (%78-%60.
  • برای کشوورهای روسووی زبان: مدرک قبولی حداقل سووط (2TBU: basic level A) زبان روسووی براساس آزمون TORFL.
  • برای کشور چین: مدرک حداقل نمره 120 در سط 2 آزمون HSK .
  • برای کشورهای ترک زبان: مدرک سط 2B آزمون تومرTÖMER: کسب مجموع نمره 66 تا 70 .
  • برای سایر کشورها: مدرک زبان بر اساس شوری تعیین شوده از سووی دانشگاه مورد تایید پذیرش دهنده.

متقاضیان باید توجه داشته باشند:

  • در صورتی که دانشگاه خارجی مورد نظر، قبولی و کسب حداقل نمره در آزمون زبان خاصی را معیار و شری پذیرش قرار دهد، داوطلب ملزم است آن شری را نیز علاوه بر موارد فوق احراز نماید.
  • در خصوص دوره های تحصیلات تکمیلی و PhD، زبان غالب دانشگاه در دوره مربوطه ملاک میباشد.
دوره های کالج،پادفک ،Foundation  ،Pre-Med  و … که ممکن است برای ورود به برخی رشته ها و یا دانشگاه ها الزامی باشد، به عنوان دوره اصلی رشته دانشگاهی محسوب نگردیده و هیچگونه تسهیلات یا خدماتی برای شروع یا در طول این دوره ها از سوی وزارت بهداشت به متقاضیان ارائه نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *